Optimeret projekt- og ressourcestyring system

YouCube har til LMK VEJ udviklet et ressourcestyrings værktøj, som understøtter virksomhedens mangeartede asfalt aktiviteter, og sikrer at projekter gennemføres effektivt og rentabelt. Optimering af bl.a. materiale og tidsforbrug giver øget værdi til såvel virksomhed som kunden.

 
Lmk Vel

LMK VEJ er en moderne virksomhed, der besidder alle de kompetencer, der kræves for at kunne modsvare nutidige og fremtidige krav til leverandører til den danske vejsektor indenfor produktion og udlægning af asfalt samt drift og vedligehold.